Hoàng Hải Villas 7 – 4 Phòng ngủ , Bể bơi chung

V03B - SV1B Sonasea Bãi Trường , Dương Tơ , Phú Quốc, Kiên Giang , Việt Nam

Hoàng Hải Villas 8 – 4 Phòng ngủ , Bể bơi riêng

V24 Amon Beach ( Trong M Villas ) , Sonasea Bãi Trường , Dương Tơ , Phú Quốc, Kiên Giang , Việt Nam

Hoàng Hải Villas 5 – 4 Phòng ngủ, bể bơi riêng, Mặt Biển

V04 Amon Beach ( Trong M Villas ) , Sonasea Bãi Trường , Dương Tơ , Phú Quốc, Kiên Giang , Việt Nam

Hoàng Hải Villas 1 – 4 Phòng ngủ , bể bơi chung

V03B SV2F Sonasea Bai Truong, Duong To, Phu Quoc, Phú Quốc, Việt Nam

Zalo